E – Ticaret Nedir? Faydaları Nelerdir?

E-ticaret ya da tam adıyla elektronik ticaret 1995`ten sonra internetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Elektronik ticaret dünya genelinde ki üreticileri ve tüketicileri bir araya getirir ve böylece hem üretici hem tüketici için birçok fayda sağlar.

E – ticaret sayesinde;

1) E-ticaretle birlikte pazaryeri tüm dünya olur ve bununla birlikte rekabet artar. Böylece tüketici daha kaliteli mala daha ucuza sahip olma şansını elde eder.

2) Üreticiler ürünlerini tüm dünyaya satabildiği için sürekli mal tedariki sağlar.

3) Elektronik ticaret için kurulan stok sistemleri daha etkin ve daha verimlidir. Böylece stok maliyetleri azalmış olur.

4) Dünya genelinde artan rekabet ürün fiyatlarını düşürür bu da tüketicinin daha fazla tüketmesine neden olur. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalar canlanır.

5) Kolay stok ve satış takibi, üreticinin kolay üretim planlaması yapmasını sağlar ve böylece üretimin verimi artacağından süresi kısalır.

6) Hizmet sektörünün de ticarete entegre olması tüketici için daha verimli bir müşteri hizmeti sağlar.

7) E-ticaret ile birlikte öngörülebilirlik arttığından işletme kendi faydasını daha kolay hesaplayabilir ve lüzumsuz harcamalara son verir. Böylece satış ve pazarlama maliyetleri azalır.

8) Ticaret uluslararası boyutlara ulaştığında fiyatlar daha zor dalgalanır bu da enflasyon üzerinde olumlu bir etkiye neden olur.

9) Pazar taleplerinde ki değişim elektronik ortamda daha kolay takip edilebilir böylece üretici pazar taleplerinde ki değişime hızla cevap verebilir.

10) Uluslararası ticaretten daha fazla pay almak isteyen ülkeler uluslararası ticareti ayrıntılı olarak inceler ve iç ve dış politikalarını daha sağlıklı bir biçimde belirler.

Bütün bunlardan çıkarabileceğimiz üzere ticaret kolaylaşır ve etkinleşir.

e-ticaret