Teknolojinin gayrimenkul sektörüne en önemli 6 etki alanı

Teknoloji iş dünyası ve endüstrinin her alanında değişim için katalizör olmayı sürdürüyor. Sanayi 4.0, şoförsüz araçlar, robotlar gibi başlıklar ise hemen hemen her sektörün gündeminde ilk sıraları alıyor. Bununla birlikte gayrimenkul sektörü daha birebir insan ilişkisi üzerine kurulu olması nedeniyle, tüm dünyadaki gelişmeleri maalesef biraz geriden izliyor.

Otomasyon, dijitalleşme, algoritmalar ve yapay zeka gibi teknolojik çözümlerin kullanımı sektörde yeterince yaygın değil. Bu nedenle teknolojinin gayrimenkul sektöründe iş ve iç süreçlerini doğrudan etkileyen alanlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

   Veri

Yeni çağın petrolü veri, fakat petrol gibi ancak rafine olduğunda faydalı oluyor!

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de tüm kararların temeli veridir.

Ev almak, ofis taşımak, gayrimenkule yatırım yapmak gibi kişilerin ve şirketlerin karar süreçlerinde, teknoloji aracılığıyla kolay toplanan ve ulaşılan çok kapsamlı verilerin yorumlanması, başarılı yatırımları tetikliyor.

 Şeffaflık

Teknolojinin sağladığı bir diğer önemli avantaj ise doğru verilerin anlaşılır şekilde geniş kitlelere ulaşımıdır. Teknoloji sayesinde veri ve bilgilerin yayılması, bir çok pazarda çok kısa sürede şeffaflığın artmasına neden oldu. Katma değerli emsal, sıralama ve endeks gibi veriler sunan emlak sitesi ve benzer platformların katkısıyla birlikte şeffaflığın arttığını ve pazar dinamiklerinin hızla değiştiğini gözlemledik. Öte yandan şeffaflığın artması, pazar oyuncularının bilinçlenmesine ve bir çok pazarda işlem ve yatırım hacminin artmasına neden oluyor.

 Verimlilik ve hız

Gayrimenkul sektörü insan ilişkileri ve iletişim üzerine kurulu olsa da bir o kadar da süreçlerden ibarettir ki bu da otomasyona ne kadar müsait olduğunu gösterir.

Gayrimenkul değerleme çalışmasının en yoğun bölümü emsallerin toplanması ve rafine edilmesidir ve bu kendini tekrarlayan bir süreçtir. Gayrimenkul pazarlama ise basitleştirdiğinizde bilgi ve mesajların doğru hedef kitleye ulaştırılma sürecidir. Ve bu sürecin teknoloji kullanımıyla pratikleştirilmesi, idari ve destek süreçleri için ayrılan insan kaynağının asgari seviyeye indirilmesini sağlarken, sektör çalışanlarının asıl işlerine odaklanmalarını yani daha verimli katma değer üretmelerini sağlar. Teknolojinin ise en önemli amaçlarından biri otomasyondur yani tekrarlanan süreçleri otomatik hale getirmektir.

 Erişim ve iletişim

Gayrimenkul pazarlaması açısından oldukça önemli bir unsur olan kitlelere ulaşım, teknoloji sayesinde, büyük veri, algoritma ve yapay zeka ile amaca uygun kitlelere nokta atışı yöntemi ile ulaşmakta kolayca mümkün oluyor. Örneğin Donald Trump’ın başkan seçilmesinde, Facebook ile mikro hedefleme yönteminin oldukça etkili rol oynadığı belirtiliyor. Geleneksel yöntemlere göre maliyeti oldukça düşük bu hedefleme yönteminin kullanımı, gayrimenkul sektöründe uygulanmaya başlansa da potansiyelinin çok altında kalan bir konu…